Etnološki događaj u Hiši kulinarike u Novom mjestu

U petak, 13.4.2018., u Hiši kulinarike na Glavnem trgu u Novom mjestu održan je etnološki događaj pod naslovom »Etnološke i kulinarske značajke Slovenije, kulinarska baština kroz prizmu turističkih događaja i ponude lokalnih brendova«. Središnji dio eventa bila je priprema i izložba blagdanskog  kulinarstva i kulinarstva za posebne zgodbe u sklopu prezentacije učeničkih istraživačkih zadataka na temu »Obljetnice […]

U petak, 13.4.2018., u Hiši kulinarike na Glavnem trgu u Novom mjestu održan je etnološki događaj pod naslovom »Etnološke i kulinarske značajke Slovenije, kulinarska baština kroz prizmu turističkih događaja i ponude lokalnih brendova«. Središnji dio eventa bila je priprema i izložba blagdanskog  kulinarstva i kulinarstva za posebne zgodbe u sklopu prezentacije učeničkih istraživačkih zadataka na temu »Obljetnice i jubileji«,sve sa ciljem očuvanja tradicionalne slovenske kuhinje. Sva jela su pripremili učenici srednjih i viših stručnih škola prema receptima svojih baka ali kroz prilagodbu modernijim ukusima. Na taj se način  tradicionalno znanje za buduće generacije čuva, dok istovremeno otvara mogućnost obogaćivanja turističke ponude nove kulinarske transverzale. Moderni turista istražuje izvorne domaće okuse na suvremen način.

U sklopu događaja, učesnici su stekli nova znanja vezana uz tematiku zaštite hrane. Predavanje o mogućnostima zaštite proizvoda održala je gospođa Vlasta Grašek, predstavnica Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i prehrane.

Događaj je izveden u okviru projekta „Uživam tradicijo“, program sudjelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvatska u programskom razdoblju 2014 – 2020.

 

Podijeli