Međunarodna konferencija i okrugli stol, 20.3.2018.

U okviru projekta “Uživam tradicijo” je na Grmu Novo mesto – centru biotehnike i turizma u utorak, 20. 3. 2018., izvedena međunarodna konferencija i okrugli stolo pod naslovom „Osjeti lokalno zaživi sa nadahnućem – kulinarska baština kroz prizmu turističkih događaja i ponude lokalnih brendova«. U samom uvodu doc. dr. Lea – Marija Colarič – Jakše […]

U okviru projekta “Uživam tradicijo” je na Grmu Novo mesto – centru biotehnike i turizma u utorak, 20. 3. 2018., izvedena međunarodna konferencija i okrugli stolo pod naslovom „Osjeti lokalno zaživi sa nadahnućem – kulinarska baština kroz prizmu turističkih događaja i ponude lokalnih brendova«.
U samom uvodu doc. dr. Lea – Marija Colarič – Jakše predstavila je koncept turizma u zidanicama sa prezentacijom integralnoga ruralnog turističkog proizvoda – Priče o zidanicama i cvičku. Nakon toga slijedila su predstavljanja turističkih priča uključujuci Tjedna cvička (Savez društva vinogradarkaDolenjske), Salamijada (Grm Novo mesto), Blagdan topliškoga jabuka (TIC Dolenjske Toplice), Kozjanska jabuka (Kozjanski park), Blagdan oraha (Društvo za razvoj i očuvanjeruralnog područja Orehek) pa do Ljekovitog korena (Društvo umirovljenika Veliki Gaber). Kao značajan doprinos očuvanju posavske tradicionalne gastronomije doc.dr. Lea Kužnik predstavila je monografiju „Okusi Posavja“ i Urška Seničar Hočevar „Festival zasavske kulinarke“. Uvijek kada je riječ o očuvanju tradicionalnih recepata tada jest jako značajna i zaštita razine kakvoće. U tom pogledu predstavnica Turizma Bohinj predstavila je marku Bohinjsko, predstavnica RC Srca Slovenije marku Srce Slovenije i Helena Jurše Rogelj marku Dobrote Dolenjske. Danica Bjelić i Milica Todorović su predstavili značajke srpske kuhinje, a Elmedina Durić je govorila o kulinarski baštini Bosne i Hercegovine.
Događaj se zaključio sa okruglim stolim za kojim su se učesnici osvrnuli na predavanja i prezentacije u kontekstu razvoja turističkog produkta u okviru projekta „Uživam tradicijo“. Na konferenciji sa okruglim stolom čuli smo o mnogim primjerima dobre prakse koje možemo upotrebiti u okviru projekta. Svi smo povezani sa kulturnom baštinom koju ćemo nadgraditi u smislu prekograničnog povezivanja. Gradit ćemo na blagdanskoj kulinarici u okviru koje će se turistima prenijeti priče i legende na stručan način. Svakako možemo sa osvajanjem novog znanja našu svijest tradicionalne kulinarke (i svega što nam nosi) još i produbiti. Značajno je znati da se sa razvojem turističkog produkta u smjeru tradicionalne kulinarke otvara mnogo mogućnosti. Ali razvoj mora temeljiti na održivim smjernicama. Onda možemo sa ustrajnošću bez ikakvih problema ojačati i strukturu turističke ponude i samu baštinsku zajednicu.

Podijeli