Festival školskog cvička – Akademija cvičkovog turizma

Poštovane i poštovani. Pozivamo vas na Festival školskog cvička – Akademiju cvičkovog turizma, međunarodnu stručnu konferenciju koja će se održati u subotu, 11. svibnja 2019. sa početkom u 9. sati, u velikoj predavaonici Grma Novo mesto – centra biotehnike i turizma.   P R O G R A M   A K A D E M […]

Poštovane i poštovani.

Pozivamo vas na Festival školskog cvička – Akademiju cvičkovog turizma, međunarodnu stručnu konferenciju

koja će se održati u subotu, 11. svibnja 2019. sa početkom u 9. sati,

u velikoj predavaonici Grma Novo mesto – centra biotehnike i turizma.

 

P R O G R A M   A K A D E M I J E  –  M E Đ U N A R O D N E   S T R U Č N E      K O N F E R E N C I J E

 Konferencija za medije

Pozdravni nagovori:

 • Tone Hrovat, direktor Grma Novo mesto – centra biotehnike i turizma.
 • Helena Jurše Rogelj, ravnateljica Više stručne škole.
 • Miran Jurak, predsjednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske.
 • Jernej Martinčič, kralj cvička.
 • Ana Pavlin, cvičkova princeza.
 • Janez Pavlin, ambasador cvička.
 • Alojzij Kastelic, župan Općine Trebnje.

9.20 – 10.30 Stručne tematike:

 • Nataša Hočevar, vođa sektora za istraživanje, razvoj, inovacije i evropske projekte na Slovenskoj turističkoj organizaciji: »Budućnost je u kreativnosti: radno mjesto si svako kreira sam.«
 • dr. Julij Nemanič, Grm Novo mesto – center biotehnike i turizma: »Da li dovoljno volimo Cviček?«.
 • Gregor Kren, organizator događaja Pop Up Wine Festival Novo Mesto: »Renesansa Dolenjskog vinogradarstva 21. stoljeća: Otkrivanje vina i sa time života.«
 • Marina Zlatanović: Ekonomsko-trgovinska škola Smederevo: »Duh tradicije.«
 • dr. sc. Ivo Grgić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet: »Vinske ceste kao turistička ponuda ruralnog prostora.“
 • dr. Uroš Pinterič, Trnava University, Faculty of Arts: »Osiguranje odličnosti u kontekstu očuvanja nacionalne identitete i autentičnosti produkata.

Dobrodošli.

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma

                       Tone Hrovat, direktor

Podijeli