POZIV NA SALAMIJADU

P R O G R A M     S A L A M I J A D E     U     Š K O L S K O J     Z I D A N I C I    N A     T R Š K O J     G O R I Kraj: Školska […]

P R O G R A M     S A L A M I J A D E     U     Š K O L S K O J     Z I D A N I C I    N A     T R Š K O J     G O R I

Kraj: Školska zidanica na Trškoj Gori, Trška Gora 8, Novo mesto

16.00 – 17.00  Skupština salamijade

17.00 – 18.00  Kulturni program

18.00 – 19.00  Dodjela salamarskih certifikata sucima i izrađivačima salama

19.00 –           Zaključak sa degustacijom proizvoda, izrađenih u okviru projekta Uživam tradicijo

Dobro nam došli!

Grm Novo mesto

Direktor: Tone Hrovat, l. r.

Podijeli