ZAKLJUČNI DOGAĐAJ PROJEKTA UŽIVAM TRADICIJU PO KULINARSKOJ TRANSVERZALI OD PANONIJE DO JADRANA,

POZIVAMO VAS na ZAKLJUČNI DOGAĐAJ PROJEKTA UŽIVAM TRADICIJU PO KULINARSKOJ TRANSVERZALI OD PANONIJE DO JADRANA, koji će se održati u utorak, 17. prosinca 2019, od 10.00 do 14.00, na sjedištu Grma Novo mesto – centra biotehnike i turizma, Sevno 13, Novo mesto. Program događaja 9.30 – 10.00:  Okupljanje i domjenak 10.00 – 11.30: Prvi dio […]

POZIVAMO VAS na ZAKLJUČNI DOGAĐAJ PROJEKTA UŽIVAM TRADICIJU PO KULINARSKOJ TRANSVERZALI OD PANONIJE DO JADRANA, koji će se održati u utorak, 17. prosinca 2019, od 10.00 do 14.00, na sjedištu Grma Novo mesto – centra biotehnike i turizma, Sevno 13, Novo mesto.

Program događaja
9.30 – 10.00:  Okupljanje i domjenak
10.00 – 11.30: Prvi dio (velika dvorana)
10.00 – 10.10: Uvodni govor, Helena Jurše Rogelj, Grm Nm
10.00 – 10.15: Pozdrav direktora gostiteljske organizacije, Tone Hrovat, Grm Nm
10.15 – 10.25: Slovenija – Evropska gastronomska regija 2021, Renata Martinčič, MGRT
10.25 – 10.35: Pogled na projekt Uživam tradiciju te njegovu budućnost kroz perspektivu projekta Slovenija – Evropska gastronomska regija 2021, Marjan Cukrov, MKGP
10.35 – 10.45: Kratak pregled dostignuća projekta, mag. Jasna Kržin Stepišnik, mag. Tjaša Vidrih, Katja Orehek Hati, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, vodeći partner projekta Uživam tradicijo
10.45 – 11.05: Kulturna baština – bitan element razvoja turizma, mag. Dušan Štepec, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nm
11.05 – 11.15: Od promicanja baštinske zajednice do inovativnih turističkih proizvoda – primjer odličnosti, Metka Starič, Zavod Parnas
11.15 – 11.30:  Pitanja i rasprava
11.30 – 12.00: Drugi dio (prostor ispred velike dvorane)
Kulinarski doživljaji projektnih područja, vodena degustacija
12.00 – 14.00: Treći dio (u trem grupama, predavaonice)
12.00 – 13.00: Moderirane radionice
o ANIMACIJA RURALNOG PODRUČJA ZA SU-OBLIKOVANJE ODLIČNE LOKALNE ENO-GASTRONOMSKE PONUDE
o (KULINARSKA) BAŠTINA KAO ELEMENT POVEZIVANJA TURISTIČKIH PONUĐAČA I DOPRINOS KA REALIZACIJI TURISTIČKOG POTENCIJALA: robne marke, povezivanje
o PRIJENOS ZNANJA ZA USPJEŠNO UKLJUČIVANJE ELEMENATA BAŠTINE U RAZVOJ TURISTIČKE PONUDE
13.00 – 14.00: Skupna rasprava po temama radionica
14.00 –Odlazak na ručak u Hišo kulinarike in turizma, Glavni trg, Novo mesto

Kratka prezentacija projektnoga rada:
Mi jesmo grupa osmih slovenskih i hrvatskih partnera(1) projekta Uživam tradicijo, koji sa svojim radom zaokružujemo šire prekogranično područje sve od panonskoga sveta do Istre i nas veže tri godine skupnoga rada na razvoju i uspos-tavljanju kulinarske transverzale od Panonije do Jadrana. Posljednja temelji na identifikaciji, animaciji, jačanju i edukaciji baštinskih zajednica(2), koje njih povezuje kulinarska baština i su tijekom projekta pridonesle ka jačanju vidljivosti i uključivanja pojedinih elemenata kulinarske baštine (kao što su jela, načini pripreme i posluženja jela, kao i u vezi sa događaji i praznicima itd.), tako u neformalnom kao u formalnom edukativnom i turističko kulinarskom okolišu. S pro-jektom smo područje obogatili sa mnogim područjima koji će služiti za edukaciju, radionice, festivale i organizirali brojne turističke, stručne i promotivne događaje, konferencije, izradili gradiva, realizirali smo i sve planirane investicije, razvili opsežnu e-gradivo, neformalne edukativne programe, upotpunili izvedbene kurikule formalnih edukativnih programa. Izradili smo i strateške dokumente za daljnji razvoj projekta, zasnovali stručne podlage za registraciju brenda UŽIVAM TRADCIJO, prije svega pokušali animirati ugostiteljsko – turistički poslovni okoliš, da u kulinarski baštini prepozna značajan razvojni potencijal – zaokruženo u odgovarajuće turističke produkte sa dovršenim interpretatorskim prijemima – ponudi na sve više šarenom i zahtjevnom turističkom tržištu. Sigurni smo da je i projekt UŽIVAM TRADICIJU značajno pridonosio ka dostizanju ciljeva nacionalnoga projekta Slovenija – Evropska gastronomska regija 2021, kojega ključni ciljevi su povećanje kvalitete života, prilike za edukaciju na području zdravog i održivoga bivanja te održivog razvoja gastronomije i jačanja nacionalne promocije kulinarike te gastronomije, koja kreira sinergiju sa lokalnim okolišem odnosno kulturama.

Namjera zaključnog događaja projekta UŽIVAM TRADICIJU
Namjera zaključnog događaja nije detaljan pregled onoga što je realizirano i postignuto. Naša želja je, da zajedno sa vama pogledamo u budućnost, u razvoj cjelokupne turističke ponude, koja ima svoje polazište (i) u kulinarskoj baštini, posebice sa vidika kvalitete ponude i odgovarajuće animacije cijele verige i njezinog okoliša – sve od proizvođača do gosta. Posebice želimo naznačiti moguća rješenja na najčešća pitanja, koja su se nam u stiku sa dionicima, ključnima za razvoj odlične lokalno orijentirane turističke ponude, tijekom rada otvorila.
• Ovo su pitanja animacije primarnih uzgajivača i prerađivačkih pogona (farme, farme sa dopunskim djelatnos-tima i prehrambeni ustanove) i organizacije koje povezujemo (prvenstveno zadruge) za pripremljenost na ti-jesno sudjelovanje sa ugostiteljsko – turističkim sektorom, gdje jesu obično manje količine mnogih proizvoda i je način zbiranja i distribucije mnogo je drugačiji od dobro utvrđenih ruta masovnih poljoprivrednih proizvoda i hrane. Gdje su problemi, gdje su prilike, kako rješavati izazove?
• Nadalje otvaraju se pitanja o uspostavljanju interesa i razvoja metoda za uspješno povezivanje gostinskih i tu-rističkih ponuđača unutar turističkih robnih marki odnosno integrirane turističke ponude. Kako premagati ra-skorak između želje i poznavanjem gostinsko – turističkih ponuđača, da je odličnost pogotovo bezizlazno po-vezana sa uključivanjem u lokalni lanac i lokalne mreže te realnošću poslovanja s druge strane?
• Odnosno i pitanja, vezna uz znanje, kvalifikacije, kompetencije i općenito svijest dionika o važnosti poznavanja i odgovarajućeg uključivanja elemenata baštine za uspješan razvoj turističkoga sektora. Kako mogu kulinarski baštinski elementi na odgovarajući način okrijepiti samu poruku okoliša, u kojem gosta nagovaramo? I kako u tom okolišu smisleno definirati ulogu baštinskih zajednica? Tko mora učiti koga i tko komu savjetuje?

LJUBAZNO VAS POZIVAMO!

Projektna skupina projekta UŽIVAM TRADICIJU Grma Novo mesto

Za sva dodatna pitanja smo vam na raspolaganju na e-naslovu suradnici Grma Novo mesto,
Mojce Kogovšek: [email protected], za više informacija pa se možete obratiti i na Helenu Jurše Rogelj (e-adresa h[email protected] ali na tel. br.: 041 990 332).

(1 (1) Partnerska struktura: BIC Ljubljana, Grm Novo mesto, PARNAS Zavod za kulturo i turizem, Velike Lašče, Naj Tura d.o.o., Javna ustanova »Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje«, Udruga za zdrav život i zdravu prirodu »Trbuhovica« Prezid, Turistička zajednica općine Vrsar i Zagorska razvojna agencija d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja;

( (2) Definicija baštinske zajednice po Faro konvenciji Sveta Evrope je skupnost, sastavljena iz ljudi koje cijenu pojedine vidike kulturne baštine te njih želimo sa javnim djelovanjem očuvati i prenositi na buduće rodove (Zakon o ratifikaciji 2008, 686). »Baštinske zajednice se mogu vezati na jedinstvene pojave, uključujući samo one koji cijene određenu vrstu građevine, određenog stila, razdoblja. Mogu biti vremenski ograničeni, uspostavljeni za određeno razdoblje u kojem će se ili se neće realizirati određeni ciljevi. Mogu biti lokalne, regionalne, državne ili nadnacionalne prirode, ali nikad zatvoreni prostorno ili vremenski.« (Delak Koželj 2013, str. 43 – 44).

Operacija se provodi uz financijsku pomoć EFRR-a unutar programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska, prioritetna os 2: Očuvanje i održivo korištenje prirodnih i kulturnih resursa; Programski specifični cilj 2.1 Aktivna zaštita baštine održivim turizmom.

Podijeli