Tečaj izrade tradicionalnog kolinja

U okviru tečaja izrade tradicionalnog kolinja koji jest bio izveden u srijedu 18. decembra 2019. na Grmu Novo mesto su se sudionici spoznali sa tradicionalnim načinom pripreme kolinja, obrade sirovina i same izrade produkata na tradicionalni način.

U okviru tečaja izrade tradicionalnog kolinja koji jest bio izveden u srijedu 18. decembra 2019. na Grmu Novo mesto su se sudionici spoznali sa tradicionalnim načinom pripreme kolinja, obrade sirovina i same izrade produkata na tradicionalni način.

Podijeli