Parnas

O partneru

Zavod Parnas djeluje u javnom interesu na području kulture – kulturne baštine. Aktivno i stručno djeluje na području kulinarske baštine, pritom aktivira i različite baštinske zajednice. Na terenu povezuje 12 skupina nositelja baštine pripreme božićnog kruha u Sloveniji (ovu nematerijalnu baštinu predložili su za upis u Registar nematerijalne baštine, inicijativa za uvrštavanje u posebnu baštinu državnog značaja). Iskustva rada s baštinskom zajednicom na području kulinarske baštine Parnas će prenositi na partnere i druge ciljne skupine. Parnas izvodi i autorske obrazovne programe s područja očuvanja baštine koji su uključeni u ponudu muzeja i u školske programe. S uključivanjem registriranih ponuđača te mladih na terenu oblikuje vlastitu mrežu ponuđača, aktivno sudjeluje u interpretaciji kulturne i prirodne baštine, a članovi Zavoda su uključeni i u europsku mrežu Interpret Europe.

Gastro doživljaj

O lokaciji

Velike Lašče su centar velikolaščke općine i smješteni su u sredini valovitog kraškog svijeta, sraslog sa smrekinim i bukovim šumama, na nadmorskoj visini od 542 metra. S ponosom se Velike Lašče predstavljaju kao „zipka slovenske kulture“. U tim krajevima rodili su se veliki muškarci – u Rašici PrimožTrubar, u Retju FranLevstik, u Podsmreki Josip Stritar i u Velikim Laščama JožeJavoršek. U ovim su krajevima crpili moć za svoje stvaralaštvo. Trubarjeva domačija u Rašci čuva uspmenu na oca slovenskog naroda i prve knjige. Tu su Trubarova spomen soba, galerija Skedenj te obnovljena pila i mlin. Neistražene prirodne ljepote (niska bara s divljim orhidejama u Mišji dolini – NATURA 2000 područje, slap Kobilji curek, niz krških fenomena – izvora, ponikve, krške špilje i ponori) postaju sve traženija područja individualnog turizma. Nove mogućnosti nisu samo u netaknutoj prirodi već i u ponudi lokalne hrane u gostionicama koje čuvaju tradiciju kuhinje ovdašnjih baka. Brojne domaćice u božićno vrijeme još uvijek peku tradicionalan i lijepo ukrašen obredni kruh – poprtnik ili župnek.

Vir: http://www.velike-lasce.si/