Žumberak

O partneru

Javna ustanova „Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje“ upravlja zaštićenim područjem u okviru kojeg će se izvoditi projektne aktivnosti. Kroz svakodnevni rad, Ustanova je dobro upoznata s problematikom i potrebama zaštite prirode, potrebama lokalnog stanovništva i posjetitelja zaštićenog područja. Uspješno izvođenje projekata sufinanciranih od strane EU, drugih infrastrukturnih projekata, stručnost i iskustva pri izvođenju obrazovnih programa i manifestacija namijenjenih posjetiteljima, predstavljaju kompetencije koja će se neposredno iskoristiti pri izvođenju projekta.

O lokaciji

Područje Žumberka i Samoborskog gorja 1999. Godine proglašeno je zaštićenom prirodnom vrijednošću: parkom prirode. Njime upravlja Javna ustanova „Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje“. Površina zaštićenog područja iznosi 333 km2, a odnosi se na brdsko-planinsko područje južne strane Žumberačke gore i Samoborskog gorja. Prostire se na administrativnom području Zagrebačke i Karlovačke županije te obuhvaća gradove Samobor, Jastrebarsko i Ozalj, te općine Žumberak, Krašići Klinča Sela. Najviši vrh je Sveta Gera (1178 m.n.v.), područja posebne zaštite su Slapnica kod Krašića (značajni krajobraz), Japetić (posebni rezervat šumske vegetacije) i Okić Grad s okolicom (park-šuma).

Izvor: www.park-zumberak.hr