Partnerji

BIC Ljubljana

BIC Ljubljana izvaja izobraževanja in različne delavnice na področju kulinarične dediščine pretežno osrednje Slovenije, s poudarkom na Ljubljani in preko v projektu vzpostavljene šolske turistične agencije promovira Kulinarično transverzalo od Panonije do Jadrana.

Naj tura

Naj Tura kot organizator avtentičnih potovanj in dogodkov v sodelovanju z Zavodom Lončarska vas Filovci udejanja projekt Uživam tradicijo skupaj z ostalimi partnerji skozi aktivnosti trženja in promocijske aktivnosti na sejmih in delavnicah.

Parnas

Zavod Parnas krepi pomen in vrednost čezmejnih dediščinskih skupnosti božičnega kruha POPRTNIKA preko sodelovanja, izobraževanja za vodnike in za gostitelje in promocije interpretacije kulinarične dediščine.

Trbuhovica

Aktivno prispeva k ohranjanju kulinarične dediščine in razvoju turizma Gorskega Kotarja z oblikovanjem nove dediščinske skupnosti, izdelavo Kuharske knjige receptov babic Gorskega Kotarja ter ureditvijo centra za obiskovalce in zeliščarske poti.

Žumberak

Rezultat tega projekta bo kot del skupne blagovne znamke postal tudi tradicionalni dogodek “Tisočletja kulinarike”, ki ga bo Javna ustanova “Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje” med projektom razvila v inovativno kulinarično prireditev.

GRM Novo mesto

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma se osredotoča na prenos znanj na mlade in na ohranitev dolenjske tradicionalne kulinarike v okviru zgodovinsko značilnih dogodkov v šolski zidanici, ki jih oblikuje z lokalno dediščinsko skupnostjo.

ZARA

Ohranjanje tradicionalne zagorske kuhinje in priljubljenih jedi kot so zagorski štruklji in kolači naših babic, bomo zagotovili z organizacijo dogodkov Štruklijada in Babičini kolači ter z vrsto delavnic za ponudnike na podeželju.

TZO Vrsar

TZO Vrsar prispeva k ohranjanju kulinarične tradicije Vrsarja z aktiviranjem dediščinske skupnosti, pripravo knjige receptov, izboljšanjem gastronomskih ponudb in manifestacij, ter promocijo skozi Kulinarično transverzalo in blagovno znamko “Uživam tradicijo”.