Delavnica z dediščinsko skupnostjo z naslovom »Oblikovanje dolenjskega dela turističnega produkta Uživam tradicijo«, 14. maj 2018

V okviru delavnice je šlo za razpravo glede nadaljnjih aktivnosti, nabora ponudbe tipičnih tradicionalnih dolenjskih jedi, izvedbe kulinaričnih delavnic v smislu doživljajskega turizma, sodobno zasnovanih kulinaričnih tur, kulinaričnih festivalov in oblikovanja kulinaričnih spominkov. Turistični produkt Uživam tradicijo mora ponuditi kulinariko, primerno danemu letnemu času, kar narekujejo tudi svetovni trendi. Dolenjska kmečka pojedina je tako primerna […]

V okviru delavnice je šlo za razpravo glede nadaljnjih aktivnosti, nabora ponudbe tipičnih tradicionalnih dolenjskih jedi, izvedbe kulinaričnih delavnic v smislu doživljajskega turizma, sodobno zasnovanih kulinaričnih tur, kulinaričnih festivalov in oblikovanja kulinaričnih spominkov.

Turistični produkt Uživam tradicijo mora ponuditi kulinariko, primerno danemu letnemu času, kar narekujejo tudi svetovni trendi. Dolenjska kmečka pojedina je tako primerna za jesen in zimo, medtem ko so štruklji relevantni celo leto. Primerno bi bilo vključiti tudi pripravo postrvi, saj gre za ribo, ki je specifična za dolenjsko okolje. Vsekakor se je potrebno osredotočiti na ponudbo, ki vključuje osnovne surovine iz lokalnega okolja. Predstavniki dediščinske skupnosti (gostinci) nekatere kulinarične delavnice že izvajajo, predvsem za manjše skupine obiskovalcev, pri tem pa upoštevajo zahteve posameznega segmenta obiskovalcev, kar bi lahko prenesli tudi v okvir projekta Uživam tradicijo.

Kulinarične ture so v slovenskem prostoru sicer že izoblikovane, a gostje običajno ne zaidejo na Dolenjsko. Težava je v tem, da dolenjski ponudniki niso povezani, ponudba ni udarna. Združevanje dediščinske skupnosti bi moralo temeljiti na principu pravične trgovine in sledljivosti (lokalnih) surovin. Obiskovalcu bi bilo potrebno nuditi popolne informacije o ponudbi in infrastrukturo, da ima možnost samostojnega oblikovanja edinstvenega itinerarja, ki poleg gurmanskih doživetij vključuje možnost raznolikih aktivnih doživetij, vse od tradicionalnega bivanja v zidanicah, doživetja melodij harmonike in podobno.

Na Dolenjskem se izvajajo kulinarični festivali (Cvičkarija, Festival modre frankinje, Festival Brežice in Pop Up Wine festival) na visokem nivoju tako, da bi jih bilo smiselno umestili tudi v okvir projekta Uživam tradicijo. Lahko bi dodatno dogovorili, da gostinski ponudniki naše dediščinske skupnosti vsako leto pripravijo dodaten visoko kakovosten kulinarični festival.

Lep kulinarični spominek pa je vedno dobrodošel v obliki dobrega recepta, tudi namesto novoletne voščilnice. Predlagana je bila še vakuumirana mini potica ali domača klobasa ter inovativno sadno usnje.

Share