Delavnica za dediščinsko skupnost Grm-a Novo mesto, 19. 12. 2017

Izvedena je bila delavnica za že oblikovano dediščinsko skupnost Grm-a Novo mesto, ki pa se v tej smeri v celoti še ne prepoznava in ne uporablja tovrstne terminologije evropske konvencij, vezanih na varovanje nesnovne kulturne dediščine. V okviru svojega izobraževalnega poslanstva Grm Novo mesto med drugim nastopa tudi v vlogi promocije in ohranjanja nesnovne dediščine, […]

Izvedena je bila delavnica za že oblikovano dediščinsko skupnost Grm-a Novo mesto, ki pa se v tej smeri v celoti še ne prepoznava in ne uporablja tovrstne terminologije evropske konvencij, vezanih na varovanje nesnovne kulturne dediščine. V okviru svojega izobraževalnega poslanstva Grm Novo mesto med drugim nastopa tudi v vlogi promocije in ohranjanja nesnovne dediščine, med drugim priprave božičnega kruha. V tem oziru je gospa Metka Starič predstavila vzorčni model kulinarične dediščine poprtnika in način aktiviranja dediščinske skupnosti, ki je naletel na izjemen odziv tudi pri dijakih in študentih, ki so sporočali, da je ta nesnovna dediščina ohranjena še marsikje na podeželju. Poudarjena je bila čezmejna širina, sodelovanje s Parkom prirode Žumberak – Samoborsko gorje in Udrugo Trbuhovica iz Prezida. V nadaljevanju je Pia Primec predstavila aktivnosti v njihovi dediščinski skupnosti Prezida.

V avli pred veliko dvorano je bila na ogled razstava poprtnikov, ki so bili pripravljeni v okviru predhodne delavnice, izvedene v smislu spremljanja izobraževalnega programa interpretator kulinarične dediščine vodnik/gostitelj, v okviru katere je sodeloval tudi projektni partner Zavod Parnas s svojimi prostovoljkami, nosilkami nesnovne dediščine priprave poprtnika. Zavod Parnas je razstavo poprtnikov obogatil s predstavitvijo ohranjanja dediščine priprave poprtnika, potujočo razstavo Poprtnik ali župnek (5 panojev) in filmom Poprtnik iz velikolaških krajev in Dobrepolja. Za razlago ob razstavi je skrbela praktikantka Zavoda Parnas, gospa Patricija Jaklič.

Share