Mednarodna konferenca z okroglo mizo, 20.3.2018

V okviru projekta “Uživam tradicijo” je bila na zavodu Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma v torek, 20. 3. 2018 izvedena mednarodna konferenca z okroglo mizo z naslovom »Začuti lokalno zaživi z navdihom – kulinarična dediščina skozi prizmo turističnih dogodkov in ponudbe lokalnih blagovnih znamk«. V uvodu je doc. dr. Lea – Marija […]

V okviru projekta “Uživam tradicijo” je bila na zavodu Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma v torek, 20. 3. 2018 izvedena mednarodna konferenca z okroglo mizo z naslovom »Začuti lokalno zaživi z navdihom – kulinarična dediščina skozi prizmo turističnih dogodkov in ponudbe lokalnih blagovnih znamk«.
V uvodu je doc. dr. Lea – Marija Colarič – Jakše predstavila koncept zidaniškega turizma s predstavitvijo integralnega turističnega proizvoda podeželja – Zgodbe o zidanicah in cvičku. V nadaljevanju so sledile predstavitve uspešnih turističnih zgodb vse od Tedna cvička (Zveza društev vinogradnikov Dolenjske), Salamijade (Grm Novo mesto), Praznik topliškega jabolka (TIC Dolenjske Toplice), Kozjansko jabolko (Kozjanski park), Praznika orehov (Društvo za razvoj in ohranitev podeželja Orehek), do prireditve Koren lečen (Društvo upokojencev Veliki Gaber). Kot pomemben prispevek k ohranjanju posavske tradicionalne gastronomije doc. dr. Lea Kužnik predstavi monografijo Okusi Posavja ter Urška Senčar Hočevar festival zasavske kulinarike. Ko gre za ohranjanje tradicionalnih receptur, vsekakor niso zanemarljivi postopki zaščite nivoja kakovosti. V tem oziru predstavnica Turizma Bohinj predstavi KBZ znamko Bohinjsko, predstavnica RC Srca Slovenije KTZ Srce Slovenije ter Helena Jurše Rogelj KBZ Dobrote Dolenjske. Danica Bjelić in Milica Todorović predstavita še značilnosti srbske kuhinje, Elmedina Durić pa poda droben vpogled v kulinarično dediščino Bosne in Hercegovine.
Dogodek se zaključi z okroglo mizo, v okviru katere gre za refleksijo plenarnega predavanja in konferenčnih prispevkov v kontekstu razvoja turističnega produkta v okviru projekta Uživam tradicijo. Srečanje je prineslo vpogled v precej primerov dobrih praks, katerih moto bo smiselno vtkati v projekt Uživam tradicijo. Vsi smo povezani s kulturno dediščino, ki jo nadgradimo v smislu čezmejne povezave. Gradimo na praznični kulinariki, v okviru katere se bodo turistom prenašale zgodbe in legende na strokoven način. Vsekakor lahko z osvajanjem novega znanja naše zavedanje tradicionalne kulinarike in vsega, kar nosi s seboj, poglobimo. Pomembno je vedeti, da se z razvojem turističnega produkta prav v smeri tradicionalne kulinarike odpira ogromno možnosti. Razvoj pa mora temeljiti na trajnostnih smernicah. Zavedati se moramo, da lahko z vztrajnostjo brez težav okrepimo tako strukturo turistične ponudbe kot samo dediščinsko skupnost.

Share