MEDNARODNA STROKOVNA KONFERENCA »Festival šolskega cvička – Akademija cvičkovega turizma«

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma je v soboto, 11. maja 2019 v okviru projekta Uživam tradicijo, Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška izvedel AKADEMIJO – MEDNARODNO STROKOVNO KONFERENCO »Festival šolskega cvička – Akademija cvičkovega turizma«, katere vsebina pokriva dediščino vinogradništva in vinarstva s poudarkom na cvičku, kulinarični kulturi, šegah in navadah, […]

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma je v soboto, 11. maja 2019 v okviru projekta Uživam tradicijo, Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška izvedel AKADEMIJO – MEDNARODNO STROKOVNO KONFERENCO »Festival šolskega cvička – Akademija cvičkovega turizma«, katere vsebina pokriva dediščino vinogradništva in vinarstva s poudarkom na cvičku, kulinarični kulturi, šegah in navadah, ki so ključni za razvoj turizma. Hkrati gre za izpostavitev pomena doživetij, produktih za zahtevnega sodobnega obiskovalca ter novih priložnostih, ki se ob tem odpirajo. V pozdravnem nagovoru so sodelovali direktor Grma Novo mesto, gospod Tone Hrovat, idejna vodja projekta Uživam tradicijo Helena Jurše Rogelj, podpredsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Uroš Flajs, kralj cvička Jernej Martinčič, cvičkova princesa Ana Pavlin, ambasador cvička Janez Pavlin in župan Občine Trebnje, gospod Alojzij Kastelic. Svoje strokovne prispevke pa so predstavili strokovna sodelavka STO, gospa Nataša Hočevar (Prihodnost je v kreativnosti: delovno mesto si vsak kroji sam), dr. Julij Nemanič (Imamo dovolj radi Cviček), Mojca Rudolf iz CŠOD na domu Medved ter Mira Korošec iz CŠOD na domu Rak (Mladi in kulinarična dediščina Notranjske v duhu tradicije), Gregor Kren, organizator dogodka Pop Up Wine Festival Novo mesto (Renesansa dolenjskega vinogradništva 21. stoletja – Odkrivanje vina in s tem življenja), Marina Zlatanović iz Ekonomsko-trgovinske škole Smederevo (Duh tradicije na savremen način), dr. Ivo Grgić iz Sveučilišta u Zagrebu (Vinske ceste kao turistička ponuda ruralnog prostora), dr. Uroš Pinterič iz Trnava University, Faculty of Arts (Zagotavljanje odličnosti v kontekstu ohranjanja nacionalne identitete in avtentičnosti produktov).

Share