VABILO NA SALAMIJADO

P R O G R A M   S A L A M I J A D E   V   Š O L S K I   Z I D A N I C I    N A   T R Š K I   G O R I Kraj:                     Šolska […]

P R O G R A M   S A L A M I J A D E   V   Š O L S K I   Z I D A N I C I    N A   T R Š K I   G O R I

Kraj:                     Šolska zidanica na Trški Gori, Trška Gora 8, Novo mesto

16.00 – 17.00    Skupščina salamijade

17.00 – 18.00    Kulturni program

18.00 – 19.00    Podelitev salamarskih certifikatov sodnikom in izdelovalcem salam

19.00 –                 Zaključek z degustacijo izdelkov, izdelanih v okviru projekta Uživam tradicijo

Dobrodošli!

Grm Novo mesto

Direktor: Tone Hrovat, l. r.

 

Share