Sklepni dogodek projekta Uživam tradicijo po kulinarični transverzali od Panonije do Jadrana

Sklepni dogodek projekta Uživam tradicijo po kulinarični transverzali od Panonije do Jadrana ki se bo odvijal v torek, 17. decembra 2019, med 10.00 in 14.00 uro, na sedežu Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma, Sevno 13, Novo mesto. Program dogodka 9.30 – 10.00: Zbiranje in manjša pogostitev 10.00 – 11.30: Prvi del (velika […]

Sklepni dogodek projekta Uživam tradicijo po kulinarični transverzali od Panonije do Jadrana

ki se bo odvijal

v torek, 17. decembra 2019, med 10.00 in 14.00 uro,

na sedežu Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma, Sevno 13, Novo mesto.

Program dogodka

9.30 – 10.00: Zbiranje in manjša pogostitev

10.00 – 11.30: Prvi del (velika dvorana)

 • 00 – 10.10: Uvod v dogodek, Helena Jurše Rogelj, Grm Novo mesto
 • 00 – 10.15: Pozdrav direktorja gostiteljske organizacije, Tone Hrovat, Grm Novo mesto
 • 15 – 10.25: Slovenija – Evropska gastronomska regija 2021, Renata Martinčič, MGRT
 • 25 – 10.35: Pogled na projekt Uživam tradicijo ter njegovo prihodnost skozi oči projekta Slovenija – Evropska gastronomska regija 2021, Marjan Cukrov, MKGP
 • 35 – 10.45: Kratek pregled dosežkov projekta, mag. Jasna Kržin Stepišnik, mag. Tjaša Vidrih, Katja Orehek Hati, vse Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, vodilni partner projekta Uživam tradicijo
 • 45 – 11.05: Kulturna dediščina – ključen element razvoja turizma, mag. Dušan Štepec, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto
 • 05 – 11.15: Od vzpodbujanja dediščinske skupnosti do inovativnih turističnih produktov – primer odličnosti, Metka Starič, Zavod Parnas
 • 15 – 11.30: Čas za razpravo

11.30 – 12.00: Drugi del (avla pred veliko dvorano)

 • Kulinarični doživljaji projektnih območij, vodena degustacija

12.00 – 14.00: Tretji del (v treh skupinah, predavalnice)

 • 00 – 13.00: Moderirane delavnice
  • ANIMACIJA PODEŽELJA ZA SOOBLIKOVANJE ODLIČNE LOKALNE ENOGASTRONOMSKE PONUDBE
  • (KULINARIČNA) DEDIŠČINA KOT ELEMENT POVEZOVANJA TURISTIČNIH PONUDNIKOV in PRISPEVEK K REALIZACIJI TURISTIČNEGA POTENCIALA: blagovne znamke, povezave
  • PRENOS ZNANJA ZA USPEŠNO VKLJUČEVANJE ELEMENTOV DEDIŠČINE V RAZVOJ TURISTIČNE PONUDBE
 • 00 – 14.00: Skupna razprava po tematikah delavnic

14.00 – Odhod na kosilo v Hišo kulinarike in turizma, Glavni trg, Novo mesto

Kratka predstavitev projektnega dela

Smo skupina osmih slovenskih in hrvaških partnerjev(1) projekta Uživam tradicijo, ki s svojim delovanjem zaokrožujemo širše obmejno območje vse od panonskega sveta do Istre in nas vežejo tri leta skupnega dela na razvoju in vzpostavitvi kulinarične transverzale od Panonije do Jadrana. Slednja temelji na identifikaciji, animaciji, krepitvi in izobraževanju dediščinskih skupnosti(2), ki jih povezuje kulinarična dediščina in so tekom projekta prispevale h krepitvi prepoznavnosti in umeščanja posameznih elementov kulinarične dediščine (kot so jedi, načini priprave in pogostitve jedi, tudi v povezavi z dogodki in prazniki itd.), tako v neformalnem kot v formalnem izobraževalnem in turistično gostinskem okolju. S projektom smo območje obogatili za mnoga izobraževanja, delavnice, festivale in organizirali številne turistične, strokovne in promocijske dogodke, konference, izdelali gradiva, realizirali pa smo tudi vse načrtovane investicije, razvili obsežno e- gradivo, neformalne izobraževalne programe, izpopolnili izvedbene kurikule formalnih izobraževalnih programov… Izdelali smo tudi strateške dokumente za nadaljnji razvoj projekta, zasnovali strokovno podlago za registracijo blagovne znamke UŽIVAM TRADCIJO, predvsem pa skušali animirati gostinsko – turistično poslovno okolje, da v kulinarični dediščini prepozna resen razvojni potencial in jo – zaokroženo v ustrezne turistične produkte z dovršenimi interpretatorskimi prijemi – ponudi na vse bolj pestrem in zahtevnem turističnem trgu. Verjamemo, da je tudi projekt UŽIVAM TRADICIJO pomemben prispevek k doseganju ciljev nacionalnega projekta  Slovenija – Evropska gastronomska regija 2021, katerega ključni cilji so povečevanje kakovosti življenja, priložnosti za izobraževanje na področju zdravega in sonaravnega bivanja ter trajnostnega razvoja gastronomije in krepitev nacionalne promocije kulinarike ter gastronomije, ki ustvarjata sinergijo z lokalnimi okolji oziroma kulturami.

Namen sklepnega dogodka projekta UŽIVAM TRADICIJO

Namen sklepnega dogodka ni podroben pregled narejenega in doseženega. Naša želja je, da skupaj z vami pogledamo naprej, v razvoj celostne turistične ponudbe, ki ima svoje izhodišče (tudi) v kulinarični dediščini, še posebej z vidika kakovosti ponudbe in ustrezne animacije celotne verige in njenega okolja – vse od pridelovalcev do gosta. Posebej želimo nakazati možne rešitve na najpogostejša vprašanja, ki so se nam v stiku z deležniki, ključnimi za razvoj odlične lokalno naravnane turistične ponudbe, tekom dela odprla.

 • To so vprašanja animacije primarnih pridelovalcev in predelovalnih obratov (kmetije, kmetije z dopolnilnimi dejavnostmi in živilski obrati) in organizacij, ki jih povezujejo (predvsem zadruge) za pripravljenost na tesno sodelovanje z gostinsko – turističnim sektorjem, kjer gre pogosto za manjše količine mnogih proizvodov in je način zbiranja in distribucije precej drugačen od dobro uveljavljenih poti masovnih kmetijskih proizvodov in živil. Kje so težave, kje priložnosti, kako se izziva lotiti?
 • Nadalje se odpirajo vprašanja o vzpostavitvi zanimanja in razvoja metod za uspešno povezovanje gostinskih in turističnih ponudnikov v okviru turističnih blagovnih znamk oz. celostne turistične ponudbe. Kako premagati vrzel med željo in zavedanjem gostinsko – turističnih ponudnikov, da je odličnost skoraj brezizhodno povezana z vključitvijo v lokalno verigo in lokalne mreže ter realnostjo delovanja na drugi strani?
 • Pa tudi vprašanja, vezna na znanja, usposobljenosti, kompetence in nasploh na zavedanje deležnikov o pomenu poznavanja in ustreznega vključevanja elementov dediščine za uspešen razvoj turističnega sektorja. Kako lahko kulinarični dediščinski elementi ustrezno okrepijo samo sporočilnost okolja, v katerem gosta nagovarjamo? In kako v tem okolju smiselno opredeliti vlogo dediščinskih skupnosti? Kdo naj koga uči in kdo komu svetuje?

VLJUDNO VABLJENI!

Projektna skupina projekta UŽIVAM TRADICIJO Grma Novo mesto

Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo na e-naslovu sodelavke Grma Novo mesto, ge. Mojce Kogovšek: [email protected], za več informacij pa se lahko obrnete tudi na Heleno Jurše Rogelj (e-naslov [email protected] ali na tel. št.: 041 990 332).

(1)  Partnerska struktura: BIC Ljubljana, Grm Novo mesto, PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče, Naj Tura d.o.o., Javna ustanova »Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje«, Udruga za zdrav život i zdravu prirodu »Trbuhovica« Prezid, Turistička zajednica općine Vrsar in Zagorska razvojna agencija d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja;

(2) Definicija dediščinskih skupnosti po Farski konvenciji Sveta Evrope je skupnost, sestavljena iz ljudi, ki cenijo posamezne vidike kulturne dediščine ter jih želijo z javnim delovanjem ohranjati in prenašati na prihodnje rodove (Zakon o ratifikaciji 2008, 686). »Dediščinske skupnosti se lahko nanašajo na enovrsten pojav, združujoč samo tiste, ki cenijo določen tip stavbe, določen slog, obdobje. Lahko so časovno omejene, vzpostavljene za določeno obdobje, v katerem bodo uspele ali ne uresničiti svoj cilj. Lahko so lokalne, regionalne, državne ali naddržavne narave, nikoli pa niso prostorsko ali časovno zaprte.« (Delak Koželj 2013, str. 43 – 44).

Operacija se izvaja s finančno pomočjo sredstev ESRR v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška v programskem obdobju 2014 – 2020, prednostna os 2: Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov; Programski specifični cilj 2.1 Aktivno ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma.

Share