Izvedba delavnic interpretacije kulinarične dediščine v muzejih Dolenjske

Grm Novo mesto (sreda, 18. decembra 2019) je v muzejih Dolenjske izvedel tri kratke izobraževalne programe na temo kulinarične dediščine – prenos znanj v smislu celostnega koncepta “Kako lahko kulinarična zasnova projekta sooblikuje vsebino muzejske zbirke, ki ob ustreznem pristopu interpretacije nudi obiskovalcu obogateno izkušnjo?”

Grm Novo mesto (sreda, 18. decembra 2019) je v muzejih Dolenjske izvedel tri kratke izobraževalne programe na temo kulinarične dediščine – prenos znanj v smislu celostnega koncepta “Kako lahko kulinarična zasnova projekta sooblikuje vsebino muzejske zbirke, ki ob ustreznem pristopu interpretacije nudi obiskovalcu obogateno izkušnjo?”

Share