VABILO NA SALAMIJADO

Datum: 12. 6. 2019

Lokacija: Šolska zidanica na Trški Gori, Trška Gora 8, Novo mesto

P R O G R A M     S A L A M I J A D E     V     Š O L S K I     Z I D A N I C I    N A     T R Š K I     G O R I

16.00 – 17.00     Skupščina salamijade

17.00 – 18.00     Kulturni program

18.00 – 19.00     Podelitev salamarskih certifikatov sodnikom in izdelovalcem salam

19.00 –                  Zaključek z degustacijo izdelkov, izdelanih v okviru projekta Uživam tradicijo

Dobrodošli!

Grm Novo mesto

Direktor: Tone Hrovat, l. r.

Share