Projekt

Uživam tradicijo po kulinarični transverzali od Panonije do Jadrana

Območje od Prekmurja do Istre je bogato s kulturnimi in naravnimi spomeniki, od muzejev do naravnih parkov. Zaradi svoje raznolikosti in prepletenosti z nesnovno dediščino, ki med drugim vključuje dediščino kulinarične kulture, šege, navade in obrti, je dediščina ključna za razvoj turizma. Glavni izziv pa je, da je ta izjemen potencial za razvoj lokalnih okolij preslabo izkoriščen, ker je dediščina obravnavana parcialno in premalo strokovno, in zato ni dovolj privlačna za zahtevne sodobne obiskovalce.

Glavni cilj projekta je zato vzpostaviti kulinarično transverzalo od Panonije do Jadrana, ki bo obiskovalcem ponudila edinstveno doživetje avtohtone tradicije, običajev in kulinarike v obliki privlačnih programov, ki bodo na podlagi trajnostnega sodelovanja lokalnih ponudnikov potekali v edinstvenih območjih dediščine: zidanica na Trški gori, Botanični vrt in Muzej mesta Ljubljana, Trubarjeva domačija na Rašici, Lončarska vas Filovci – muzej na prostem, Naravni park Žumberak-Samoborsko gorje, vaško jedro Prezida, staro mestno jedro Vrsarja in Muzeji Hrvaškega zagorja.

Glavni rezultati projekta je izboljšano znanje, kapacitete in strokovnost ciljnih skupin, zlasti Dediščinskih Skupnosti pri povezovanju v lokalne verige dodane vrednosti, oblikovanju in izvedbi inovativnih skupnih čezmejnih turističnih programov in ustvarjanju doživetij z gosti, ter mladih.

Projekt poteka v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014 – 2020 in je sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj v vrednosti 1.354.645,00 €.