GRM Novo mesto

O partneru

Grm Novo mesto na srednješolskem in višješolskem nivoju ter v okviru izobraževanja odraslih izobražuje na področju gostinstva in turizma, kmetijstva, živilstva, hortikulture, gozdarstva, varstva narave. Ima bogate izkušnje v vodenju in sodelovanju na različnih projektih. Na nacionalnem nivoju smo izvedli več večjih nacionalnih projektov ESS sklada, ki so se vsebinsko nanašali na prenovo obstoječih in postavitev novih izobraževalnih programov na naših strokovnih področjih. Grm NM je tudi vodilni partner Konzorcija

biotehniških šol Slovenije. Prav tako je tudi nosilec vseslovenskega projekta Zaupanja vreden, ki temelji na vzpostavitvi kratkih prodajnih verig. V sklopu Grm NM deluje lokal – Hiša kulinarike in turizma v Novem mestu, ki je zgleden izobraževalni gostinsko turistični objekt. V Ljubljani delujeta še dva lokala, ki sta prostor za usposabljanja dijakov in študentov, za osveščanje proizvajalcev, potrošnikov (Tržnica pri Jurmanu, Učilna okusov). Navedene kompetence bo Grm NM v projektu uporabil pri: – DS T1: vodenju

DS, izvedbi izobraževanj za izboljšanje kapacitet in strokovnosti ciljnih skupin in izvedbi delavnic za dediščinske skupnosti – DS T2: sodelovanju pri vzpostavitvi čezmejne kulinarične destinacije in turističnega produkta ter izvedbi vzorčnega modela kulinaričnega sodelovanja – DS T3: sodelovanju pri načrtu trajnostnega trženja skupne kulinarične destinacije, trženju in promociji – sodelovanju v DS M, DS C in ostalih aktivnostih.

O lokaciji

Novo mesto je šolsko, upravno, gospodarsko, cerkveno, kulturno, izobraževalno, zdravstveno in športno središče Dolenjske. Prepoznavno je po izjemno uspešni farmacevtski, avtomobilski, gradbeni, tekstilni in drugi industriji, saj imajo v občini sedež večja podjetja, kot so Krka, Revoz, Adria Mobil in TPV. Novemu mestu je mestne pravice 7. aprila 1365 podelil vojvoda Rudolf IV. Habsburški. Ta dan zaznamuje tudi občinski praznik. Zaradi bogatih arheoloških najdišč Novo mesto imenujemo tudi Novo mesto – mesto situl. Novo mesto je bila skupaj z Mariborom, Mursko Soboto, Ptujem, Slovenj Gradcem in Velenjem evropska prestolnica kulture 2012. Najbolj prepoznavno podobo mestu poleg reke Krke in znamenitega okljuka nedvomno dajejo tudi stolna cerkev svetega Miklavža, mestni Glavni trg z rotovžem ter znameniti novomeški Breg.

Izvor: http://visitnovomesto.si/