Naj tura

O partneru

Naj Tura je specializirani organizator dogodkov in potovanj, ki v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi oblikuje programe za obiskovalce, ki le-tem omogočajo pristna doživetja tradicije v lokalnem okolju z lokalnimi ljudmi. Naj Tura ponuja inovativno, pestro ponudbo avtentičnih “tur” in »team building« programov po

Sloveniji in tujini. Eden takšnih je Prekmurski izziv, kjer v sodelovanju z Zavodom Lončarska vas Filovci skupini obiskovalcev razkažemo muzej na prostem, potem pa doživijo pristno izkušnjo peke gibanice z lokalno gospodinjo. Na ta način gosti spoznajo popolnoma lokalno, pristno kulturo, tradicijo, kulinariko in ljudi, kar bo osnova za oblikovanje programov kulinarične transverzale. Znanja, kompetence podjetja Naj Tura so izdelava inovativnih in visoko kakovostnih turističnih paketov z močno lokalno in avtentično noto, izvedba programov in aktivno udejstvovanje pri izvedbi dogodkov in projektov ter aktivna promocija na domačih in tujih trgih. Navedene kompetence bo Naj Tura uporabila pri: – DS T1: sodelovanju pri izobraževanjih za izboljšanje strokovnosti ciljnih skupin, sodelovanju pri delavnicah za dediščinske skupnosti skupaj z Lončarsko vasjo Filovci – DS T2: aktivnem sodelovanju pri vzpostavitvi kulinarične destinacije in turističnega produkta v Prekmurju in z vsemi partnerji – DS T3: vodenju DS, pripravi načrta

trženja kulinarične transverzale, njenem trženju in promociji – sodelovanju v DS M, DS C in ostalih aktivnostih.

O lokaciji

Muzej na otvorenom Filovci zauzima 1000 m² površine i nalazi se u srednjem dijelu sela Filovci. Alojz Bojnec kao inicijator i idejni vođa muzeja na otvorenom osnovao je Zavod lončarska vas Filovci, koji na formalnoj razini upravlja muzejom i zadužen je za prijenos tradicije na posjetitelje. Počevši s obnovom otkupljenog zemljišta, u blizini postojeće lončarske radionice Bojnec, započela je i obnova onih primjeraka panonske gradnje koji su bili najviše ugroženi. Uz stručnu pomoć etnologa, konzervatora i arhitekata obitelj Bojnec je uspjela oblikovati prostor gdje se najznačajniji kućni obrt u Prekmurju – lončarstvo, stapa s najznačajnijim predstavnikom panonske arhitekture – cimpračom.

Izvor: http://loncarska-vas.com/