BIC Ljubljana

O partneru

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana (BIC LJ) izobražuje mladino in odrasle v formalnih javno veljavnih programih na srednješolski in višješolski stopnji izobraževanja, programih za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter v programih neformalnega izobraževanja na področjih srednješolskega izobrževanja o živilstvu, prehrani, naravovarstvenega tehnika, gimnazije, veterinarstva, višješolskega izobrževanja

o živilstvu in prehrani ter gostinstvu in turizmu. V okviru BIC LJ (MIC) deluje slaščičarska, pekovska delavnica, šolska trgovina, Center kulinarike in turizma KULT316, lokal Učilna okusov, Čajnica Primula v Botaničnem vrtu.

Delovanje BIC LJ je izjemno prepleteno z naravno in kulturno dediščino, pri slednji zlasti področje kulinarične dediščine, o kateri izobražujemo formalno in neformalno. Letno izvedemo več projektov, ki so vezani na kulinarično dediščino, turizem, ohranjanje naravne dediščine. Navedene kompetence, znanje in

izkušnje bo BIC LJ v projektu uporabil pri: – vodenju DS M in sodelovanju v DS C – DS T1: izvedbi izobraževanj za izboljšanje kapacitet in strokovnosti ciljnih skupin in izvedbi delavnic za dediščinske skupnosti – DS T2: sodelovanju pri vzpostavitvi čezmejne kulinarične destinacije in turističnega produkta kulinarične dediščine ter izvedbi vzorčnega modela kulinaričnega sodelovanja – DS T3: sodelovanju pri načrtu trajnostnega trženja

skupne kulinarične destinacije, trženju in promociji.

Gastro doživljaji

O lokaciji

Stanovnici, ali i brojni posjetitelji kažu da je Ljubljana mjesto po mjeri čovjeka. Usprkos tome, da se svrstava u srednje velike europske gradove, krije ljubaznost manjeg kraja, istovremeno nudeći sve što imaju i velike prijestolnice. Dok se po zimi ističe njen sneni srednjoeuropski značaj, po ljeti ju odlikuje mediteranska opuštenost. Sedam je glavnih razloga za obilazak Ljubljane: jer predstavlja skriveni biser Europe, jer je mjesto sa zelenom dušom, jer omogućuje romantični bijeg, jer omogućava uživanje u lokalnoj kulinarskoj baštini, jer predstavlja živahnu kulturnu prijestolnicu s nizom zanimljivih festivala, jer zbog pozicije omogućava otkrivanje regije Središnja Slovenija te omogućava otkrivanje Slovenije kroz dnevne izlete iz Ljubljane.

Izvor: www.visitljubljana.com