Parnas

O partneru

Zavod Parnas deluje v javnem interesu na področju kulture – kulturne dediščine. Na področju kulinarične dediščine aktivira različne dediščinske skupnosti. Na terenu povezuje 8 skupin nosilcev dediščine priprave božičnega kruha v Sloveniji (nesnovna dediščina je vpisana v Register nesnovne dediščine). Izkušnje dela z dediščinsko skupnostjo Parnas prenaša na partnerje in druge ciljne skupine.

Njihovi  izobraževalni programi s področja ohranjanja dediščine so vključeni v ponudbo muzejev, v programe šol in knjižnic. Z vključevanjem registriranih ponudnikov na terenu oblikuje lastne mreže ponudnikov, aktivno sodelujejo  v Slovenski mreži za interpretacijo dediščine, njihovi člani pa so tudi v evropski mreži Interpret Europe.

Navedene kompetence bo Parnas v projektu uporabil pri: – DS T1: sodelovanju pri izobraževanjih za izboljšanje kapacitet in strokovnosti ciljnih skupin in izvedbi delavnic za dediščinske skupnosti – DS T2: sodelovanju pri vzpostavitvi čezmejne kulinarične destinacije in turističnega produkta ter izvedbi vzorčnega modela kulinaričnega sodelovanja – DS T3: sodelovanju pri načrtu trajnostnega trženja skupne kulinarične destinacije, trženju in promociji – sodelovanju v DS M, DS C in ostalih aktivnostih.

O lokaciji

Velike Lašče so umeščene sredi kraškega sveta, poraslega s smrekovimi in bukovimi gozdovi na nadmorski višini 542 metrov. S ponosom se predstavljajo kot zibelka slovenske kulture, saj iz teh krajev izhajajo številni slovenski pomembni možje – na Rašici se je rodil Primož Trubar, oče slovenskega jezika in prve knjige. V Retjah je tekla zibelka Franu Levstiku, na Podsmreki Josipu Stritarju in v Velikih Laščah Jožetu Javoršku. V teh krajih so črpali moč za svojo ustvarjalnost.

Na Trubarjevi domačiji ohranjajo spomin na očeta prve slovenske knjige in slovenske besede. Na ogled so Trubarjeva spominska soba, Temkov mlin in žaga venecianka, galerija Skedenj z občasnimi likovnimi razstavami in delavnicami ročne vezave knjige po naročilu,  krčma Trubarjev gaj, sprejemnica s prodajalno spominkov in Trubarjeva čitalnica. Tu je izhodišče za številne sprehode po naravnem okolju (med cvetočimi travniki in nizkimi barji Mišje doline – območje Natura 2000, pohodi po Velikolaški kulturni poti, kulinaričnih sprehodov do domačih gostiln in drugih ponudnikov kulinarične tradicije. V božičnem času številne gospodinje pripravljajo božični kruh poprtnik ali župnek, ki je zaščiten kot nesnovna dediščina Slovenije, v tem času pa so na voljo tudi številne delavnice priprave tega lepo okrašenega prazničnega kruha.

Vir: http://www.velike-lasce.si/