Žumberak

O partneru

Javni zavod “Naravni park Žumberak – Samoborsko gorje” upravlja zavarovano območje, v katerem bodo izvedene projektne dejavnosti. Z vsakodnevnimi aktivnostmi se Zavod dobro seznaniz vprašanji in potrebami varstva narave, potrebami lokalnega prebivalstva in obiskovalcev zavarovanega območja. Uspešno izvajanje projektov, ki jih sofinancira EU, drugi infrastrukturni projekti, strokovno znanje in izkušnje pri izvajanju izobraževalnih programov in manifestacij, namenjenih obiskovalcem, predstavljajo kompetence, ki bodo neposredno uporabljene pri izvajanju projekta.

Gastro doživljaji

O lokaciji

Območje Žumberka in Samoborskega gorja so leta 1999 razglasili za varovano naravno vrednost: naravni park. Upravlja jo Javni zavod “Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje”. Območje zavarovanega območja je 333 km2, ki se nanaša na gorsko območje južne strani Žumberka in Samoborskega gorja. Leži na upravnem območju Zagrebške in Karlovške županije ter pokriva mesta Samobor, Jastrebarsko in Ozalj ter občine Žumberak, Krašić in Klinča Sela. Najvišji vrh je Sveta Gera (1178 m nadmorske višine), območja posebnega varstva so Slapnica pri Krašiću (značilna pokrajina), Japetić (posebna rezerva za gozdno vegetacijo) in Okić Grad z okolico (park-gozd).

Izvor: www.park-zumberak.hr